Agencija PRoglas
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agencija PRoglas
 

e-pošta:

zlatko.polajzer@siol.net

info@proglas.si

 
 
   
 
Informacije o podjetju
   
Firma:
Agencija za poslovno svetovanje, korporativno in tržno komuniciranje d.o.o.

Skrajšana firma: PRoglas d.o.o.

Sedež: Merharjeva ul. 3, 1310 Ribnica

Vpis pri: Okrožno sodišče v Ljubljani, reg. št.:1/48298/00

Direktor: Zlatko Polajžer

Matična številka: 2345072

ID za DDV: SI45464421

AJPES SKD: 70.220

TR: SI56 03114-1000169518 pri SKB 
 
Tel.: +386 (0) 599 256 89, +386 (0) 41 382 780, E-mail: zlatko.polajzer@siol.net